+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Kwalifikacje i kompetencje na współczesnym rynku pracy

Aleksandra NEULITZ

Qualifications and competences on the modern labour market

Słowa kluczowe: kwalifikacje, kompetencje, rynek pracy, pracownik.

Key words: qualification, competence, labour market, worker.

Abstract: The aim of the research of this study was to show the changes in modern qualifications and competences and their determinants.