+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Innovation and creativity of students

Anna KIEŁBUS

Innowacyjność i kreatywność studentów

Słowa kluczowe: innowacja, kreatywność, analiza rynku, inżynieria produkcji..

Key words: innovation, creativity, market analysis, production engineering.

Streszczenie: Obecnie, w obliczu coraz silniejszej globalnej konkurencji, kapitał ludzki o odpowiednio wysokich kompetencjach i kwalifikacjach dostosowanych do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości stanowi jeden z podstawowych warunków szybkiego rozwoju gospodarczego i rozwoju społeczeństwa. Większego znaczenia nabiera kreatywność pracowników. Pracodawcy wymagają od pracowników kreatywności, jednocześnie coraz więcej osób kładzie nacisk na: odkrywanie swojego potencjału, samorozwój czy twórcze działanie. W artykule przedstawiono wnioski z badania marketingowego przeprowadzonego w 2015 roku wśród studentów Zarządzania i Inżynierii Produkcji reprezentujących I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, dotyczące postrzegania swojej kreatywności, również w odniesieniu do oferty kształcenia zaproponowanej przez uczelnie. Podjęto próbę oceny możliwości pobudzania kreatywności studentów oraz kształtowania postaw proinnowacyjnych w polskich uczelniach technicznych.