+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Z badań zagrożeń patologiami społecznymi młodzieży w Polsce i Wielkiej Brytanii

Mieczysław KOZIŃSKI, Dorota ZBROSZCZYK

Research on threats of social pathologies to youth in Poland and Great Britain

Słowa kluczowe: zagrożenia, patologia społeczna, młodzież polska, młodzież brytyjska.

Key words: threats, social pathology, Polish youth, British youth.

Abstract: In the article the aspects of selected social pathologies appearing among Polish and British youth have been analyzed. The authors pay attention to the fact that modernity contributes to the process of complicating existence of young generation, creating threats to their safety.