+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Aktywizacja zawodowa jako ważny element w procesie usamodzielnienia wychowanków 

DOI: 10.34866/fm9a-qj21

Gertruda WIECZOREK ORCID: 0000-0001-6717-9998
Marta KAMIŃSKA ORCID: 0000-0001-7553-9826


Słowa kluczowe: proces usamodzielnienia, aktywizacja zawodowa, wychowanek, placówka opiekuńczo-wychowawcza.

Key words: the process of becoming independent, professional activation, pupil, care and educational facility.

Streszczenie: Bringing up children in care and educational institutions is a unique task that belongs not only to teachers but also to people employed in those facilities. Psychologists, social workers, administrative workers and other employees spend so much time with the children that they become their role models. The quality of the role model they represent depends on individual values they follow. The educational process concerns basic activities such as taking care of personal hygiene, but also it lays the foundations for independence necessary in future professional work, in particular, prepares for starting work through professional activation of pupils.

Abstract: Wychowywanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych to wyjątkowe zadanie, które należy nie tylko do wychowawców, ale również do osób zatrudnionych w placówce takich jak: pedagog, psycholog, pracownik socjalny, pracownicy administracyjni, pracownicy gospodarczy, gdyż to ci pracownicy swoim przykładem, będąc na co dzień z dziećmi, przedstawiają wzór do naśladowania. Jaki to będzie wzorzec – zależy od dorosłych, od ich wartości, i każdorazowego świadectwa hołdowania tym wartościom. Proces wychowawczy zachodzi zarówno w podstawowych czynnościach takich jak dbanie o higienę osobistą, ale również w kształtowaniu podstaw niezależności w aspektach takich jak praca zawodowa, a zwłaszcza przygotowanie do podjęcia pracy poprzez aktywizację zawodową wychowanków.