+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Specyfika organizacji i zarządzania szkołą w dobie zagrożenia epidemiologicznego 

DOI: 10.34866/gkx7-y993

Patrycja JURKIEWICZ ORCID: 0000-0001-6144-2206
Jolanta Izabela WIŚNIEWSKA ORCID: 0000-0002-7792-1014


Słowa kluczowe: zarządzanie szkołą, szkoła podstawowa, dyrektor szkoły.

Key words: school management, primary school, headmaster.

Streszczenie: W artykule podjęta została problematyka kierowania szkołą w obliczu aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Szczególnie uwzględniono w nim zagadnienie organizacji i zarządzania wybraną instytucją. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Założenia badawcze zrealizowano poprzez wywiady przeprowadzone z dyrektorami szkół podstawowych. Miały one na celu ustalenie ich perspektywy kierowania placówką w obliczu wytycznych MEN i GIS związanych z pandemią.

Abstract: The article presents the issue of school management during the epidemiological restrictions in Poland. The article is theoretical and empirical. The research assumptions were implemented through interviews with primary school headmasters. The interviews aimed at determining the general perspective about the management procedures imposed by the Ministry of National Education and GIS.