+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

National and European skills competitions – the experience of Cyprus 

Krajowe i europejskie konkursy umiejętności – doświadczenia cypryjskie 

 

DOI: 10.34866/qc72-hz95

Małgorzata KOWALSKA ORCID: 0000-0001-9826-1660
Maria KNAIS ORCID: 0000-0002-9174-0682

Słowa kluczowe: konkursy umiejętności, kształcenie i szkolenie zawodowe, wiedza branżowa, doskonałość, wspólne inicjatywy

Key words: skills competitions, vocational education and training, relevant industry knowledge, skills excellence, joint initiatives

Streszczenie: Cypr odbudował swoją gospodarkę po kryzysie finansowym z lat 2012–2013 na wielu płaszczyznach, a Europejskie Badanie Jakości Życia 2017 wskazuje na to, że mieszkańcy osiągnęli poziom zadowolenia, który pokrywa się ze średnią europejską. Cypr wdrożył między innymi pierwszą fazę Krajowego Systemu Opieki Zdrowotnej (GESY), wprowadził ustawowe wynagrodzenie minimalne dla wszystkich pracowników i rozpoczął reformę systemu edukacji. Warto zauważyć, że wznowienie układu zbiorowego w budownictwie zakończyło długotrwały spór i strajki w tej branży. Porozumienie przywróciło świadczenia pracownicze i zlikwidowało cięcia wynagrodzeń nałożone w 2013. Obecnie branża potrzebuje wykwalifikowanych pracowników, a rząd Cypru dostrzega fakt, że umiejętności są paszportem do zatrudnienia; im lepiej wykwalifikowane osoby, tym większe są szanse na zatrudnienie. Umiejętności zawodowe na wysokim poziomie zapewniają również lepszą jakość miejsc pracy i lepsze zarobki.

Abstract: Cyprus has restored its economy after the 2012–2013 financial crisis on many levels and reached the EU average life satisfaction in 20171. It has implemented the first phase of the National Health System (GESY), introduced a statutory minimum wage for all employees in all economic activities, and begun to reform the educational system. Noteworthy, the renewal of the collective agreements in the construction industry brought an end to a long-running dispute and strikes in the sector. The agreement restored working benefits and salary cuts imposed with the austerity measures in 2013. The industry needs skilled workers at the moment and the government of Cyprus recognizes the fact that skills are the passport to employment; the better skilled the individuals, the more employable they are. Good skills also tend to secure better-quality jobs and better earnings.