+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Training needs of career counsellors – results of a nationwide survey

Potrzeby szkoleniowe doradców zawodowych – wyniki ogólnopolskich badań ankietowych

 

DOI: 10.34866/xz27-3728

Ewa Dębska ORCID: 0000 0001 9986 472X
Marta Koch-Kozioł ORCID: 0000-0002-5152-538X
Monika Mazur-Mitrowska ORCID: 0000-0002-4204-0858
Mirosław Żurek ORCID: 0000-0003-1081-588X


Słowa kluczowe: doradztwo zawodowe, doradca zawodowy, potrzeby szkoleniowe, formy doskonalenia, wyniki badań.

Key words: career counselling, career counselor, training needs, forms of improvement, research results.

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP przy współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie dotyczących potrzeb szkoleniowych doradców zawodowych pracujących na rzecz edukacji. Badania zostały przeprowadzone w 2021 roku na grupie 143 doradców zawodowych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Respondenci odpowiedzieli na pytania dotyczące sześciu obszarów tematycznych, w tym modułów treści programowych

Abstract: The article presents the results of a nationwide survey conducted by the Association of School and Vocational Counsellors of the Republic of Poland in cooperation with the Education Development Center in Warsaw on the training needs of career counsellors working for education. The research was conducted in 2021 on a group of 143 career counsellors working in primary and secondary schools. The respondents answered questions on six subject areas: 1) Getting to know yourself/Getting to know your own resources, 2) The world of professions and the labour market, 3) The educational market and lifelong learning, 4) Planning your own development and making educational and professional decisions, and 5) other training needs, as well as 6) their preferred forms of professional development. The obtained data will allow for the construction of an effective training offer dedicated to career counsellors employed in the education system.