+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

 

Edukacyjne, społeczne i medyczne konteksty w perspektywie zmian cywilizacyjnych, red. Anna Mirczak, Katarzyna Jagielska, WYD. SCRIPTUM, Kraków 2021 - Agnieszka Tajak-Bobek

Uniwersalizm pracy ludzkiej – wyzwania dla edukacji, Kraków, 6–7 czerwca 2022 r. – zapowiedź

Konferencja Nowe kompetencje na nowe czasy – 30.11.2021 – Jarosław Sitek

Renata Tomaszewska: Człowiek i Praca. Perspektywa trans humanizmu, Bydgoszcz 2021 – Krzysztof F. Symela

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego – branża budowlana. Raport podsumowujący I edycję badań realizowanych w latach 2020–2021 – Ireneusz Woźniak

Zewnętrzny system zapewniania jakości w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Przypki, 26–27.10.2021 r. IBE, Warszawa – Tomasz Sułkowski

Jakub Kus: Raport z przeglądu dobrych praktyk w krajach europejskich, w zakresie zaangażowania partnerów społecznych i organizacji branżowych w budownictwie w działania rad ds. kompetencji i innych gremiów mających wpływ na funkcjonowanie krajowych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, Warszawa, październik 2021 r. (nie opublikowany) – Ireneusz Woźniak

Przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz w gronie ekspertów CEDEFOP – Krzysztof F. Symela