+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Virtual Reality learning retention in education and trainings

Retencja uczenia się z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w edukacji i szkoleniach

 

DOI: 10.34866/cf3d-a682

Andrzej Wojciech Stępnikowski ORCID: 0000-0001-7584-3449

Słowa kluczowe: rzeczywistość wirtualna, retencja uczenia się, edukacja ustawiczna, krzywa zapominania.

Key words: virtual reality, learning retention, continuous education of adults, forgetting curve.

Streszczenie: W codziennym życiu towarzyszą nam dynamiczne zmiany technologiczne i organizacyjne spotęgowane dodatkowo przez zjawisko pandemii COVID-19. Wyzwania te są udziałem całych społeczeństw. Ludzie muszą radzić sobie z tymi problemami we wszystkich przejawach życia indywidualnego i społecznego. Wiele z tych problemów obserwujemy w obszarze edukacji, gdzie nauczyciele zostali „rzuceni na głęboką wodę” bez odpowiedniego wcześniejszego przygotowania w zakresie prowadzenia zajęć on-line. Pamiętam czytankę ze szkoły podstawowej z końca lat 80., w której uczniowie nie musieli chodzić do szkoły i łączyli się z nauczycielami za pośrednictwem jakichś urządzeń. Pamiętam, że to opowiadanie bardzo mi się podobało ze względu na swój futurystyczny charakter, zazdrościłem też bohaterowi, że nie musi chodzić do szkoły. Minęło trzydzieści lat i takie rozwiązania stały się koniecznością, na którą nauczyciele i trenerzy muszą być przygotowani w jak największym stopniu. Z czasem uczniowie i słuchacze będą oczekiwać coraz lepszej jakości przygotowywanych materiałów i metod prezentowania treści. W takim kontekście pojawia się wirtualna rzeczywistość (VR) z wysokim poziomem atrakcyjności i nowoczesnymi technologicznie sposobami prezentacji informacji oraz rozwoju umiejętności. Co więcej, szkolenia VR wydają się mieć duży potencjał „retencji  uczenia się” rozumianej (w ujęciu psychologicznym) jako zdolność zapamiętywania (wskazywana jako jeden z kluczowych elementów procesu uczenia się). Zastosowanie VR w edukacji i szkoleniach staje się więc jednym z aspektów procesów uczenia się, które wymagają dalszych badań i odkrywania.

Abstract: We observe dynamic technological and organizational changes in societies that were enhanced by COVID-19 pandemic. People are challenged in all areas of individual and social life. Problems have been observed in education where many teachers have been thrown into the deep end without any preparation to teach students on-line. I remember a reading book from an elementary school in the late 1980s, where students did not have to go to school and connected with teachers through special devices. I liked the story very much and I envied the protagonist not having to go to school. It sounded really futuristic at that time. Thirty years have passed and such solutions have become a necessity for which teachers and trainers must be prepared. Students expect teachers to be professionals and use high quality materials and methods to present their knowledge. That is where VR comes in – with a high level of attractiveness and new technological ways of presenting information and developing skills. Moreover VR trainings seem to have great “learning retention” possibilities meant (in psychology) as an ability to remember (indicated as one of key elements of the learning process). The use of VR in education and training needs further exploration as it is one of key aspects of the learning process.