+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Szkolenia z bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dla dzieci

Beata Grynkiewicz-Bylina, Bożena Rakwic

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, górnictwo, konkursy.

Key words: safety of using the products for children, training for entrepreneurs.

Streszczenie: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania wyrobów dla dzieci wprowadzanych na rynek jest uwarunkowane jest odpowiednim poziomem wiedzy ich producentów. Postęp techniczny i technologiczny w procesie wytwarzania wpływa na intensyfikację zmian w wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa użytkowania określonych dla tej grupy produktów, przyczyniając się do potrzeby ustawicznego uzupełnienia wiedzy przez przedsiębiorców. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa użytkowania zabawek opracowaną przez Instytut KOMAG, ukierunkowaną na skuteczne pozyskanie wiedzy przez odbiorców.