+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Wpływ pedagogicznych warunków na rozwój komunikacji w języku obcym przyszłych absolwentów uczelni rolniczych

Kateryna Yakushko, Pereyaslav Khmelnytsky, Hryhoriy Skovoroda

Słowa kluczowe: losy edukacyjne absolwentów uczelni rolniczych, komunikacja w języku obcym, kody komunikacyjne, nauczanie jako komunikacja, indywidualny rozwój zawodowy, elektroniczny kurs Moodle, poziomy testowania, wskaźniki.

Key words: educational future of graduates of agricultural higher schools, communication in a foreign language, communication codes, teaching as a communication, individual professional development, internet Moodle training, levels of testing, indicators.

Streszczenie: Artykuł opisuje doświadczenie uściślania pojęcia, wyznaczenia komponentów i poziomów komunikacji w języku obcym studentów technicznych fakultetów uczelni rolniczych Ukrainy i po stosowaniu pewnych pedagogicznych warunków przy studiowaniu języka angielskiego na pierwszym roku w latach 2011–2014. Przeprowadzono porównanie poziomów komunikacji eksperymentalnej i kontrolnej grup studentów pierwszego roku. Oprócz tego określono środki i odpowiednie metody praktycznej pracy dla rozwoju odpowiednich komunikacyjnych przyzwyczajeń.