+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Staże jako forma współpracy nauki i biznesu – studium przypadku

Dorota Stadnicka, Ewelina Wyczewska

Słowa kluczowe: transfer wiedzy, kooperacja, staże.

Key words: knowledge transfer, cooperation, internships.

Streszczenie: Staż jest jedną z form współpracy nauki i biznesu, a jednocześnie dobrym sposobem na rozwijanie wiedzy i umiejętności stażystów. W artykule przestawiono korzyści ze współpracy przedsiębiorstw z uczelniami poprzez realizację staży pracowników przedsiębiorstw na uczelni. Artykuł został opracowany na podstawie stażu zrealizowanego przez pracownika firmy na Politechnice Rzeszowskiej. Przedstawiono plan stażu, zrealizowane działania oraz poczynione na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych przez stażystę praktyczne wdrożenia. Przedstawiony jest widoczny przykład transferu wiedzy z uczelni do przemysłu oraz obustronne korzyści. Artykuł mówi o korzyściach, jakie uzyskał stażysta oraz o firmie, w której jest on zatrudniony. Przedstawiono także korzyści dla uczelni z realizacji tego stażu. Praca prezentuje wytyczne do planowania i realizacji praktycznych zagadnień, na co należy zwrócić uwagę, aby uzyskać maksymalne obustronne korzyści.