+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Rozwój kapitału intelektualnego przedsiębiorstw – inspiracje europejskich projektów edukacyjnych

Dorota KOPROWSKA

Development of intellectual capital in enterprises – inspiration of the european educational projects

Słowa kluczowe: ustawiczna edukacja zawodowa, edukacja dorosłych, kapitał intelektualny, za-wód, doradztwo zawodowe.

Key words: continuing vocational education, adult education, intellectual capital, profession, professional guidance.

Abstract: The article presents the identified needs and suggests ways of development of intellectual capital in enterprise. Article indicates the main directions of research works, including a special attention paid to new professions, vocational governmental competencies, innovative content and technologies.