+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Educational aspirations of junior high schools` students

Elżbieta SAŁATA, Jana DEPEŠOVÁ

Aspiracje edukacyjne uczniów gimnazjów

Słowa kluczowe: educational aspirations, values, junior high schools` students.

Key words: aspiracje edukacyjne, wartości, młodzież gimnazjalna.

Streszczenie: Autorki omawiają problemy aspiracji edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej. Człowiek rozwija się przez całe życie. Wraz z rozwojem rosną jego aspiracje życiowe. Szczególnie ważnym okresem życia jest młodość, bowiem jednostka szuka wtedy swojego miejsca w społeczeństwie, w tym czasie staje też przed ważnym wyborem kierunku kształcenia, zawodu. Wartości i aspiracje są bardzo często powiązane z planami i celami, które człowiek zamierza osiągnąć. Głównym celem opracowania jest poznanie aspiracji edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych. Podczas badań ankietowych pytano uczniów między innymi o preferowane przez nich wartości, aspiracje jak również uwarunkowania wyboru szkoły.