+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Z badań pracy i rozwoju zawodowego pracowników

Henryk BEDNARCZYK, Maria PAWŁOWA

About the research on work and professional development of employees

Słowa kluczowe: marzenia, aspiracje, ustawiczna edukacja zawodowa, doradztwo, kompetencje, kwalifikacje zawodowe, rozwój zawodowy, standaryzacja, kariera, sukces.

Key words: dreams, aspirations, continuing vocational education, counselling, competences, professional qualifications, professional development, standarization, career, success.

Abstract: Based on ongoing research projects, analysis of lectures and discussions during the scientific conference: Aspirations – professional development – career, we outline changes in the work environ-ment, needs for new competencies, qualifications in the context of changing aspirations and their inade-quacy to their potential as well as problems of professional development.