+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

Franciszek Szlosek, Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, APS, ITeE – PIB, Warszawa 2015, s. 322 – Waldemar Furmanek, Ludwik Malinowski, Piotr Kowolik

Anna Sajdak, Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, „Impuls”, Kraków 2013 – Sylwia Polcyn-Matuszewska

Occupational Infectious Diseases / Yu.I. Kundiev, M.A. Andreychyn, A.M. Nahorna, D.V. Varyvonchyk. – K., Avitsena Publishing House, 2014. – 528 p. – Igor Murawow, Aleksander Zinczuk

Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych, Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 264 – Alicja Szostkiewicz

Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz, Pedagogika humanizmu społecznego Andrzeja Niesiołowskiego, Kraków, Wydaw. Nauk. UJ, 2015 – Tadeusz Aleksander
Z dziejów oświaty i szkolnictwa radomskiego – Stanisław Ośko

Interdyscyplinarne aspekty funkcjonowania człowieka współczesnej cywilizacji, 25–27 kwietnia 2017 r., Koszalin, Unieście, Politechnika Koszalińska, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, WUP w Szczecinie