+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

Global Education and Skills Forum Dubaj, 2017 – Henryk Bednarczyk

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Personalizm pracy ludzkiej – współczesne konotacje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa, 24 listopada 2016 r. – dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ścieżki Edukacyjne Polaków za Granicą Ciechocinek, 27–28 kwietnia 2017 r. – dr Izabella KUST

European Day of Languages – Europejski Dzień Języków Obcych – Beata Nawrot-Lis

Kazimierz M. Czarnecki, Bogusław Pietrulewicz, Piotr Kowolik (red.), Nowy leksykon profesjologiczny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2017 – Lidia Pośpiech

Całożyciowe uczenie się – obszary, nurty, tendencje, kwiecień, 2017 Kielce, UJK – Henryk Bednarczyk

Projekt Erasmus+ Open Badge Network (2014-2017) nr 2014-1-DE01-KA200-000675 – Michał Nowakowski