+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Czy dzisiejszy uniwersytet hoduje troglodytów? Etyczne implikacje przemian szkolnictwa wyższego 

DOI: 10.34866/446e-q263

Przemysław CHMIELECKI ORCID: 0000-0002-4471-4158

Słowa kluczowe: uniwersytet, troglodyci, etyka, Nowak.

Key words: university, troglodytes, ethics, Nowak

Streszczenie: Artykuł stanowi refleksję nad książką Piotra Nowaka i polemikę z autorem w kwestii kondycji współczesnego szkolnictwa wyższego w Polsce. Zasadniczym celem jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: czy dzisiejszy uniwersytet hoduje troglodytów? Autor krytycznie odnosi się do zasadniczych ognisk problemów w słabej edukacji młodego pokolenia.

Abstract: The article reviews Piotr Nowak’s book and discusses the condition of contemporary higher education in Poland. The main goal of the article is to answer the question whether modern university educates troglodytes. The author refers critically to the main reasons of poor education of the young generation.