+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

 

Prof. Józef Półturzycki (1934–2021) - Krzysztof Symela, Marcin Olifirowicz

Łukasiewicz na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet. Projekt programu UE Erasmus+: Micro-Entrepreneurship Supportive Mentoring System Development for Women with Fewer Opportunities (F2F-Trust) – Małgorzata Szpilska

Adult education and training in Europe. Nowy raport Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury 

Solidne podstawy – profesjonalne działanie, wrzesień 2021 – Ewa Dębska, Monika Mazur-Mitrowska

Poszukiwanie najlepszych już zakończone – ogólnopolski konkurs Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021 rozstrzygnięty – Małgorzata Kowalska

Zarządzanie przygotowaniem zawodowym i kształceniem w miejscu pracy: tam gdzie spotyka się rynek pracy z edukacją (Apprenticeship governance and in-company training: where labour market and education meet), CEDEFOP – Andrzej Stępnikowski