+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Conferences, reviews, information

Konferencje, recenzje, informacje

Informacja o monografii Współczesne problemy pedagogiki. W kierunku integracji teorii z praktyka, Stefan M. Kwiatkowski (red. naukowa) – Krzysztof F. Symela

Kapitał różnorodności. Doradztwo zawodowe dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Nowa publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji – Marta Koch-Kozioł

GreenComp-European sustainability competence framework – Jolanta Religa

Międzynarodowa konferencja naukowa IX Polsko-Ukraińskie/Ukraińsko-Polskie forum naukowe pt. Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii, organizowane
w dniach 11–12.05.2022 r. w Lublinie – Zapowiedź – Krzysztof F. Symela

Konferencja międzynarodowa Wspieranie procesu pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności zawodowych na poziomie krajowym i europejskim – Dobre praktyki projektu WeRskills organizowana 9 czerwca 2022 r. w Warszawie – Zapowiedź – Małgorzata Kowalska

XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny pod hasłem Przesilenie. Budujemy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami organizowany 20–22 września 2022 r. w Poznaniu –
Zapowiedź – Krzysztof F. Symela

MEiN – Nowa prognoza zapotrzebowania na zawody szkolnictwa branżowego na rok szkolny 2022/2023 – Jarosław Sitek