+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Innowacyjne kształcenie artystyczno-pedagogiczne nauczycieli szkoły podstawowej

Olga CHYŻNA, Fabian ANDRUSZKIEWICZ

Artistic and pedagogical innovative education of primary school teachers

Słowa kluczowe: elementarne podstawy edukacji artystycznej uczniów szkoły podstawowej, przedmioty edukacji artystycznej, gotowość przyszłego nauczyciela do artystyczno-pedagogicznej działalności.

Key words: bases of artistic education of a primary school`s students, school subjects of artistic educa-tion, readiness of the teacher-to-be to artistic and pedagogical activity.

Abstract: The article deals with the problem of the artistic and pedagogical training of the primary school teachers in the modernization of educational system in Ukraine and integration into the global educational community. A scientific explanation of the functional-content features of the artistic and educational activities is argued, the original interpretation of the content and the forms of classes is provided, the pedagogical conditions and the ways of optimization of the artistic and pedagogical training are revealed.