+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Open Badges – an innovative tool for validation of competences in organizations

Ireneusz WOŹNIAK, Michał NOWAKOWSKI

Open Badges – innowacyjne narzędzie do walidacji kompetencji w organizacjach

Słowa kluczowe: Otwarte Identyfikatory Kompetencji (Open Badges), mikropoświadczenia, e-portfolio, walidacja kompetencji.

Key words: Open Badges, microcredentials, e-portfolio, validation of competences.

Streszczenie: Przedstawiono możliwości wykorzystania Otwartych Identyfikatorów Kompetencji (Open Badges) do poświadczania i walidacji osiągnięć edukacyjnych i zawodowych osób dorosłych przez organizacje publiczne, prywatne oraz pozarządowe. Identyfikator jest cyfrowym znakiem graficznym, który zawiera i daje wirtualny dostęp do opisu osiągnięć edukacyjnych oraz zawodowych jego posiadacza. Wydawca Identyfikatora jest instytucją poświadczającą fakt uzyskania opisywanych kompetencji. Posiadacze Identyfikatorów mają możliwość upublicznienia ich w sieci, gdzie interesariusze mogą się z nimi zapoznawać. Od strony technologicznej umożliwia to internetowa infrastruktura opracowana przez Mozillę i udostępniona na zasadzie open source.