+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Konferencje, recenzje, informacje

Kształcenie osób dorosłych w praktyce uniwersyteckiej (wywiad z dr hab. Barbarą Baraniak) – Maria Idźkowska

Konferencja projektu GreenCompIT: Transfer dobrych praktyk oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników w obszarze gospodarki odpadami wspomagany narzędziami informatycznymi / Transfer of good practices and development of professional competences of employees in waste management area supported by IT tools, program Erasmus+ – Małgorzata Szpilska, Tomasz Kupidura

Projekt Citizen and Multi-Actor Consultation on Horizon 2020 (CIMULACT, H2020, 2015–2018) – Beata Poteralska

III Kongres Edukacji Pozaformalnej

O inkluzji i wykluczaniu – środowiska włączające w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej