+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Development of the competence standard for innovation management – implementation of the new methodological approach

Jolanta RELIGA

Opracowanie standardu kompetencji zawodowych dla obszaru zarządzania innowacjami – wdrożenie nowego podejścia metodologicznego

Słowa kluczowe: kompetencje, standard kompetencji zawodowych, innowacja, zarządzanie.

Key words: competence, standard of professional competence, innovation, management.

Streszczenie: Prace rozwojowe dotyczące standaryzacji kompetencji zawodowych trwają od lat w krajach Europy i nie tylko. Podejmują je również międzynarodowe zespoły w ramach programu Erasmus+. Artykuł stanowi kontynuację tematyki zainicjowanej przez autorkę w nr 3/2016 niniejszego czasopisma i prezentuje rezultaty prac wdrożeniowych metodyki przygotowanej w ramach projektu Communicating Professional Competence. Eksperymentalnym terenem wdrożenia był obszar zawodowy: zarządzanie innowacjami. Opracowano projekt standardu kompetencji zawodowych dla specjalistów pracujących w tym obszarze. Wykorzystano go do opracowania kwestionariusza samooceny kompetencji zawodowych, który testowała pilotażowa grupa przedstawicieli sektora gospodarki, nauki oraz otoczenia biznesu. Artykuł zamykają konkluzje z realizacji tego etapu prac oraz rekomendacje ich wykorzystania na poziomie kraju.